Gands

Onze website werd met de meeste zorg opgemaakt. Alle hierop vermelde gegevens en info worden evenwel louter indicatief aangegeven, zonder enige binding en/of verantwoordelijkheid onzerzijds, dit in de meest ruime zin.

Voor nadere en/of bijkomende informatie gelieve onze bevoegde diensten te raadplegen. Mochten er toch fouten of vergissingen voorkomen in onze mededelingen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het logo, de foto’s, de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan GANDS en worden uitdrukkelijk voorbehouden, sommige delen van de website bevatten foto’s die vallen onder het autersrecht van betreffende fotografen. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van elementen van de website is niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van GANDS.

Wij staan voor alle aanvragen open. Personen of organisaties, die menen dat hun rechten geschonden worden/zijn, worden verzocht dit te melden bij onze webmaster. Doorklikken op deze pagina houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.